Czyszczenie wentylacji Gdańsk

Czyszczenie wentylacji: Gdańsk

Liczne przepisy krajowe oraz unijne nakładają na właścicieli obiektów przemysłowych obowiązek regularnego przeprowadzania czyszczenia wentylacji, zwykle precyzują przy tym częstotliwość nie mniejszą niż raz do roku. Usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z zakładowej instalacji wentylacyjnej to jednak nie tylko sposób na uniknięcie kar za nieprzestrzeganie przepisów, ale też szereg korzyści dla przedsiębiorstwa. Brak zanieczyszczeń zalegających na różnych powierzchniach i w kanałach wentylacyjnych to znacząco mniejsze ryzyko pożarowe oraz mniejsze zagrożenie dla zdrowia pracowników zakładu. Zapraszamy przedsiębiorców z Gdańska do kontaktu w celu umówienia terminu czyszczenia wentylacji.

Czyszczenie wentylacji krok po kroku

Aby wentylacja była czysta, a tym samym stuprocentowo sprawna, konieczne jest zrealizowanie wszystkich czynności. Czyszczenie wentylacji to usługa kompleksowa, w której nie wolno niczego pomijać. W jej ramach w zakładach mieszczących się np. w Gdańsku wykonujemy następujące kroki:

  • ustalamy plan działania — jeśli do czynienia mamy z dużym zakładem z rozległym systemem wentylacyjnym, konieczne może być rozłożenie prac na kilka dni,
  • zabezpieczamy wyposażenie, które mogłoby zostać uszkodzone przez zanieczyszczenia usunięte z kanałów wentylacyjnych. Używamy odpowiednich zabezpieczeń, które ochronią meble i maszyny przed kurzem itp.;
  • zdejmujemy klapy rewizyjne, aby następnie wykonać inspekcję kanałów przy użyciu specjalistycznych przyrządów,
  • jeżeli jest taka konieczność, używamy specjalnych balonów, które pozwalają odciąć czyszczone kanały od całego systemu,
  • szczotkujemy i odkurzamy kanały urządzeniami ssącymi, dzięki czemu usuwamy z systemu wentylacyjnego zanieczyszczenia takie jak kurz, pył, osad itp.,
  • przeprowadzamy dezynfekcję kanałów specjalnymi środkami, aby zneutralizować potencjalne zagrożenie wywołane przed rozmaite drobnoustroje,
  • ponownie przeprowadzamy inspekcję systemu, a tam, gdzie jest to konieczne, powtarzamy czynności związane z czyszczeniem mechanicznym i mikrobiologicznym,
  • wykonujemy czynności konserwatorskie, wymieniamy uszkodzone elementy lub zużyte filtry, których nie da się wyczyścić,
  • sporządzamy dokumentację powykonawczą i przekazujemy zleceniodawcy raport z wykonanych czynności.

Czyszczenie wentylacji zakładowych to nasza specjalność, niezależnie od wielkości firmy czy przedmiotu jej działalności. Zapraszamy do współpracy na terenie Gdańska i okolic.

Top